Vaccin mot mässling

Mässling är en farlig sjukdom som smittar mycket lätt via virus. Det räcker att den som som är sjuk nyser eller hostar. Då sprids viruset genom luften i små droppar….

Mediciner mot håravfall

Håravfall är något som drabbar en stor del av befolkningen – framförallt män, men även kvinnor. Håravfall beror i de flesta fall på ärftlighet, och är därmed svårt att undvika…

Läkemedel för koncentration

Det kan finnas flera anledningar till att man behöver läkemedel som gör det lättare att koncentrera sig, men en av de vanligaste är att man lider av adhd, och behöver…

Naturläkemedel – fungerar de?

Naturläkemedel har under lång tid avfärdats av medicinska läkare, till stor del på grund av att det inte har funnits tillräckliga studier som bevisar deras effekt. Detta har dock kommit…

magnetism