Vaccin mot mässling

Vaccin mot mässling Posted on februari 12, 2018

Mässling är en farlig sjukdom som smittar mycket lätt via virus. Det räcker att den som som är sjuk nyser eller hostar. Då sprids viruset genom luften i små droppar. Du som inte haft mässling och som inte är vaccinerad kan lätt bli smittad. Om du blir smittad blir du sjuk efter cirka två veckor. Mässling är ovanlig i Sverige, men mer vanlig utomlands. Hög feber och utslag på kroppen är vanliga indikationer på att du kan ha mässling. Du är själv smittsam maximalt fem dagar efter att du fått utslag. Eftersom mässling kan ge allvarliga följdsjukdomar, är det viktigt att du fattar ett aktivt beslut om du behöver vaccinera dig eller inte. Det finns ingen behandling mot mässling. Om infektionen blir svår eller om du får en allvarlig följdsjukdom kan du behöva vård på sjukhus. Om du haft mässling en gång kan du inte bli smittad igen. Misstänker du att du fått mässling ska du alltid ringa först till vårdcentral eller öppen specialistmottagning. Åk inte dit förrän du pratat med någon, eftersom mässling är så smittsamt.

Så känner du igen mässling

I Västsverige började ett mässlingsutbrott i slutet av förra året. Utbrottet är begränsat, men Regionsstyrelsen har beslutat att gratis vaccin erbjuds i Götaland resten av detta år. Det kan finnas 40000 personer i regionen som inte är tillräckligt skyddade mot mässling. Inga nya fall har diagnosticerats efter mitten av januari i år. Du kan ingå i riskgruppen om du är född 1960 eller senare och inte har skydd mot mässling genom att du haft mässlingen, inte vaccinerats eller endast fått en dos vaccin tidigare. Även barn under 18 månader som inte vaccinerats ingår i riskgruppen. Om du har torrhosta, feber, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munnen kan det vara indikation på att du har mässling. Efter cirkabtre dagar får du oftast ett storfläckigt, rött utslag i ansiktet. Detta utslag sprider sig sedan ut över resten av kroppen. I början kan du missta dig och tro att det är influensa, eftersom utslagen inte kommer förrän senare. Om du själv misstänker mässling är det oerhört viktigt att du inte går och sätter dig i ett väntrum eftersom sjukdomen är så smittsam.

Begränsat utbrott än så länge

Det är för närvarande 28 fall som konstaterats och myndigheterna räknar med att begränsa utbrottet genom sin åtgärd att erbjuda gratis vaccin till riskgrupper. Genom information till allmänhet och vårdpersonal kan kunskapen höjas relativt snabbt och om människor är uppmärksamma på symtomen kan spridningen av denna sjukdom snabbt hejdas. Vårdcentralerna ger vaccinationer och erbjudandet gäller inte turister eller personer folkbokförda utanför Västra Götaland. Om alla hjälps åt att sprida kunskap om detta kan vi alla fortsätta leva vår vardag i trygghet. En meningsfull trygg vardag med till exempel ett arbete du tycker om att gå till varje dag. bemanning Stockholm hjälper dig gärna med att hitta rätt personal till rätt arbetsplats. Med andra ord finns ingen anledning att oroa sig för mycket över det som nu skett på mässlingsfronten. Personer i hela Sverige ska förstås ha kunskap om mässlingen och hur de ska skydda sig. Planerar de exempelvis en utlandsresa behöver vara extra observanta. Redan efter första dosen vaccin är skyddet bra, och efter dos två anses skyddet vara livslångt.

magnetism