Spännande forskning inom läkemedel!

Spännande forskning inom läkemedel! Posted on juni 16, 2021

Utvecklingen och forskningen inom medicinvärlden går framåt med stormsteg, särskilt i Sverige. I Stockholm är det Karolinska Institutet som står för den största delen av den medicinska forskningen. Inom Life science i Europa, är Sverige bland annat ett av de mest ledande länderna när det kommer till läkemedel och innovativa behandlingar!

Revolutionerande och nya behandlingsmetoder i Sverige

Cancer är en sjukdom eller sjukdomstillstånd som är mycket svårt för många och blivit allt mer vanligt. Nu har svenska forskare kommit fram med en ny metod där patientens T-celler ska fungera som läkemedel mot cancer och är en form av immunterapi. Läkemedel som tas fram enligt denna metod kallas för CAR-T-behandling och startade redan 2015 vid Uppsala Universitet. Metoden ger lovande framtidsutsikter för behandling av all form av cancer världen över. Vid Lunds universitet har man nu även forskat fram ett banbrytande läkemedel som ska verka mot blödarsjuka. De traditionella läkemedlen är en intravenös injektion man som patient måste få flera gånger i veckan. Med det nya läkemedlet behöver man bara få det injicerat under huden och med mycket glesa tillfällen. Mediciner världen över kan vara falsktillverkade men Sverige ligger långt fram i säkra läkemedelsförpackningar med noggranna kontroller och säkerhetssystem. Detta gör att man kan känna sig trygg med de läkemedel som distribueras i Sverige.

Revolutionära steg för läkemedel i världen

Inom området HIV-forskning och framställandet av läkemedel har man idag kommit mycket lång då HIV-patienter idag lever helt smittfria! Genom framställandet av tre rekommenderade komponenter av läkemedelssubstanser håller man nere viruset på omätbara nivåer, eller kallat “nollnivå”. Patienter kan idag leva i normala relationer som smittfria och även kunna bli gravida! Man har gjort en långtidsstudie på tusentals partners och ingen har fått någon smitta från en patient med en välinställd behandling. En annan viktig medicin som tros vara effektiv mot atopiskt eksem finns nu på marknaden. Atopiskt eksem kan vara mycket besvärligt och Baricitinib, som är en inflammationshämmande substans, är nu det första orala läkemedlet mot åkomman.

magnetism