Diabetes – olika sorters behandlingar

Diabetes – olika sorters behandlingar Posted on april 14, 2018

Termos på äventyr

Beroende av vilken typ av diabetes som man är diagnostiserad för skiljer sig behandlingsmetoderna åt. Den som har diabetes typ 1 saknar förmågan att producera eget insulin och måste därför få insulininjektioner för att överleva. Insulinet kan ges via en pump eller en spruta. Behandling med pump erbjuder en större flexibilitet för individen och man slipper ta sprutor 4-8 gånger per dag. Vid typ-2 diabetes även kallad åldersdiabetes går behandlingen ut på att man i första hand skall göra förändringar i sin livsstil främst genom bra matvanor och regelbunden motion. För många med diagnosen typ-2 diabetes behövs förutom livsstilsförändringar även en kombinationsbehandling. Vilket innebär att man behandlar med både tabletter och insulin. Behandlingen ger en bra effekt på blodsockret.

Äventyret kan börja, termosen är med

 

Namnet termos kommer från Grekiskans termos som betyder värme. termos med tryck är en mycket uppskattad företagspresent som går att märka med valfritt tryck på många olika sätt. Det fungerar att trycka på vanligt vis, eller med rullscreen vilket innebär att termosarna trycks rullande runt om hela termosen. Mest exklusivt och beständigt är att gravera termosen. Det du stoppar i termosen varmt förblir varmt och det som är kallt förblir kallt. Lika bra för varm dryck i skidbacken som för svalkande saft på stranden. Passar även utmärkt på promenaden när du behöver höja blodsockret.

Forskare positiva – detta kan leda till bättre behandlingar

Forskare har kommit fram till att det finns fem sorters diabetes i stället för 2 som man tidigare har trott. Denna upptäckt kan leda till att hjälpa läkare att ge bättre behandlingar för att kunna undvika livshotande komplikationer för de som fått diagnosen diabetes. Man kan likna det med när man ska ge blodtransfusion så är det ju viktigt att blodet tillhör samma blodgrupp. På samma sätt behöver diabetes patienter olika behandlingar beroende av vilken typ av diabetes de har, för att bästa resultat ska uppnås.

magnetism