Vaccination mot vattkoppor och bältros

Vaccination mot vattkoppor och bältros Posted on maj 10, 2019

En av de vanligaste barnsjukdomarna i Sverige idag är vattkoppor. Symptomen på vattkoppor är lätta att känna igen. Man får utslag, ofta över hela kroppen, som är några millimeter i diameter. Först är utslagen bara som platta röda fläckar men därefter buktar de ut och bildar utslag liknande blåsor som ofta vätskar lite. Ofta brukar blåsorna uppträda i samband med feber. De flesta barn smittas i relativt tidig ålder, på förskolan eller av ett syskon. Vattkoppsvirus är mycket smittsamt så har något barn i en grupp vattkoppor så kan man nästan räkna med att samtliga barn som umgåtts med sjuklingen också får vattkoppor. Inkubationstiden, d.v.s. tiden mellan smittotillfället och sjukdomens utbrott, kan vara upp till 14 dagar för vattkoppor. Man kan bara vara sjuk i vattkoppor en enda gång, därefter blir man immun mot sjukdomen.

En sjukdom man dock kan få flera gånger är bältros som orsakas av samma virus som vattkoppor. Bältros är, till skillnad från vattkoppor, mer en sjukdom som drabbar vuxna, ofta över 50 års ålder. Även när man får bältros får man utslag/ blåsor och feber samt även värk i kroppen. Blåsorna brukar sitta samlat som ett band/ bälte på kroppen, vilket har gett sjukdomen dess namn. Man kan även få bältros kring ögat vilket kan bli besvärligt. Sjukdomen bältros kan drabba den som tidigare haft vattkoppor och kan även orsaka vattkoppor hos den som träffar någon som är sjuk i bältros.

Vattkoppor och bältros är två sjukdomar som, vilket nämnts ovan, orsakas av samma virus, varicella-zostervirus. Eftersom sjukdomarna är virusburna går de inte att bota med antibiotika, men däremot kan man vaccinera sig mot bältros och vattkoppor. De allra flesta människor har haft vattkoppor som barn men har man inte det kan det vata en god idé att vaccinera sig eftersom en infektion med vattkoppor tyvärr kan drabba en vuxen hårdare än barn.

Om man börjar bli till åren och får bältros ökar risken för att man får s.k. postherpetisk neuralgi, en sorts nervsmärta som är mycket intensiv och håller i sig i flera månader. En vaccination mot bältros kan förhindra att man drabbas av detta.

Både vaccin mot bältros och vattkoppor innehåller en liten mängd levande men försvagat varicella-zostervirus. I vaccinet mot bältros finns en mycket större mängd virus än motsvarande för vattkoppor. Själva injektionen sker subkutant, d.v.s. under huden. Liksom alla vaccin har även vattkoppor-/ bältrosvaccinet vissa milda biverkningar. Man kan bli röd och lite öm vid injektionsstället och det kan ibland också klia lite. Mer sällsynta biverkningar är huvudvärk och (mycket sällan förekommande) allergiska reaktioner.

Är man äldre eller har svagare hälsa av någon anledning kan det definitivt vara värt att fundera på att vaccinera sig mot bältros och vattkoppor.

magnetism