Läkemedel och forskning inom tandhälsa

Läkemedel och forskning inom tandhälsa Posted on januari 12, 2019

Ett viktigt område för välmående är tandhälsa. Tandvärk är en av de värsta smärtor man kan uppleva och tänderna behövs varje dag, flera gånger om dagen, när man ska inta föda. Förutom att tänderna är praktiska är det estetiska intrycket också viktigt. Ett vitt, jämnt leende med alla tänder intakta är viktigt både för hur man själv och andra uppfattar ens utseende. Detta påverkar i sin tur självförtroendet. Tand- och munproblem kan man få av många olika orsaker, både beroende på gener, andra sjukdomar i kroppen eller dåliga lagningar som gjorts för länge sedan då kunskaper inom tandläkarskrået ännu inte hade hunnit så långt som idag. Äldre amalgalmfyllnikgar kan ställa till det. Både av hälsoskäl och av estetiska skäl forskas det mycket inom mun- och tandhälsa. Här följer två exempel på områden där smarta medicintekniska hjälpmedel och läkemedel tagits fram.

 

Implantat

 

Om man av någon anledning tvingas dra ut en tand, kanske på grund av en sprucken rotfyllning eller en oskickligt gjord lagning eller att man råkat ut för en olycka och slagit ut en tand, kan man behöva sätta in en helt ny tand. Detta kallas för ett implantat och är inte helt okomplicerat. Kroppen ska acceptera den främmande vävnaden och helst själv även bygga upp ny vävnad kring implantatet. Dessutom kan tandreglering behövas inför insättning av ett implantat för att den nya tanden ska kunna fästas och sitta perfekt i käkbenet utan att vara för nära tänderna runtomkring. Skruvarna som sätts i käkbenet måste vara kompatibla med vävnaden och stimulera tillväxt, samtidigt som de ska hålla mycket länge. För att tillverka skruvar, borrar, tillfälliga lagningar och allt som hör till implantat har lång tids forskning och utveckling krävs. Ett Schweiziskt företag med det svenskklingande namnet Nobel Biocare har sin tillverkning i Karlskoga av bland annat mycket högteknologiska titanskruvar.

Läkemedel för munhälsa

Blåsor i munnen kan vara mycket smärtsamma och ibland svårläkta. En grupp patienter som ofta lider av blåsor, även kallade afte, är cancerpatienter som behandlats med strålning. Strålningen är besvärlig i sig och därför försöker man behandla biverkningarna så gotta det går. En särskild sorts munhålevätska har forskats fram för detta ändamål. När vätskan kommer i kontakt med tandköttet bildas inom kort en tjock gel, som en sorts hinna, som skyddar det skadade området och hjälper det att läka. Mycket forskning ligger bakom att få en lämplig form som stelnar på rätt sätt och framförallt håller sig kvar länge på tandköttet.

Gel som stelnar i munnen kan också användas mot karies hos t.ex. äldre och dementa patienter som har svårt att borsta tänderna. Genom att förse en munhålepasta med fluor kan man få en långtidsverkande fluorbehandling. Den kan inte helt ersätta tandborstning, men förhindrar att kariesangreppen blir för svåra.

magnetism