Utveckla biomedicin med företagslån

Utveckla biomedicin med företagslån Posted on november 4, 2020

Biomedicin och biokemi är viktiga och snabbrörliga branscher där Sverige länge har haft en ledande position. Inom forskningen kommer ständigt nya spännande resultat men steget att omsätta resultatet i företagsbildning är inte alltid lätt. För att det ska lyckas krävs både kunskap, vilja och finansiering.

Steget från forskning till färdiga läkemedel eller analysverktyg är en kostsam resa. Därför är det svårt för enskilda forskare eller entreprenörer att lyckas starta helt nya bolag även om forskningen visar goda resultat. Det vanliga är att ett större läkemedelsbolag tar sig an lovande forskningsresultat. Men för den forskare eller entreprenör som själv vill fortsätta att utveckla sina resultat ända tills det når apotekshyllorna finns andra finansieringsalternativ. Det går att skaffa finansiering i form av företagslån, att söka externa medel från exempelvis Vinnova eller att ta in externa investerare som vill satsa på bolaget. Fördelen med lån framför att ta in fler personer i bolaget är naturligtvis att grundaren behåller full kontroll och alla aktieandelar.

Viktigt gynna biomedicinsk forskning

För att få ett gynnsamt tillväxtklimat där också nya och oprövade idéer kan kommersialiseras krävs både politiska satsningar och stödmekanismer från kommuner och universitet som uppmuntrar forskare att satsa på företagande. Anledningen till varför detta är viktigt är för att många goda idéer annars kan gå förlorade. Inom den biomedicinska forskningen så finns det ofta ett visst moment av experimenterande för att få fram de riktiga innovationerna. Med tanke på hur lång tid det tar från forskningslaboratoriet till att medicinen faktiskt tillverkas är det ännu mer relevant att uppmuntra och förenkla för forskare att kommersialisera sina idéer.

magnetism