Alzeheimer: forskarnas kamp mot tiden

Alzeheimer: forskarnas kamp mot tiden Posted on juni 9, 2017

Tänk dig att du en dag inte känner igen din egen familj. Du har ingen aning om att den unga kvinnan som ler mot dig är din egen dotter. Du vet inte var du är och du vet inte riktigt vem du är. En dag vet du inte ens hur man sätter sig på en stol när man blir ombedd att göra det. Allt som har varit du håller på att försvinna och kvar finns bara din kropp med en hjärna som har svårt att fungera. Detta är vad Alzheimers innebär när det har nått ett sent skede.

100 år

Det är nu drygt 100 år sedan tysken Alois Alzeheimer kunde påvisa förändringar i hjärnan hos en av sina dementa patienter. Året var 1906 men det kom att dröja ändå till 1970-talet innan man kunde identifiera mer specifika förändringar i hjärnan och under årens lopp kom fler och fler upptäckter.

Orsakas av protein

Det mest markanta vid Alzheimers är att så kallade beta-amyloider ansamlas i hjärnan och bildar ett plack. Den rådande hypotesen är att dessa beta-amyloider bryter ner nervcellerna och att det är på det viset som hjärnans funktion blir allt sämre med tiden.

Lösningar

Idag finns ingen botande medicin men det har utvecklats läkemedel som ämnar bromsa sjukdomsförloppet. Hos vissa personer fungerar det medan det inte fungerar lika väl för andra. Forskare på Karolinska institutet tänker sig tre möjliga lösningar på problemet. De två första alternativen är att försöka förhindra bildandet beta-amyloid eller att försöka hindra något av de enzymer som hjälper till att bilda beta-amyloid. Det tredje alternativet är att utveckla någon typ av vaccin som får kroppen att själv angripa beta-amyloid. Problemet med alla dessa alternativ är att detta protein har andra viktiga funktioner i kroppen, inte minst i hjärnan.

magnetism