Dödlig infektion och vackra mjölkerskor

Dödlig infektion och vackra mjölkerskor Posted on maj 25, 2017

Idag är det ett vardagligt ting att vaccinera sig. Små barn blir vaccinerade liksom skolbarn som får ställa sig i kö hos skolsköterskan för att få en spruta i armen. Det är ett välstrukturerat system som försöker garantera att den mänskliga populationen undviker otäcka sjukdomar som orsakas av infektioner. Så här har det dock inte alltid varit men vaccinationsprincipens era är faktiskt längre än vad man kanske väntar sig.

Antigen retar immunförsvaret

Vid vaccinering frammanar man en reaktion från kroppen genom att spruta in vaccin. Man utsätter alltså kroppen för en liten, liten infektionssjukdom som gör att kroppens immunförsvar går i gång för att göra sig av med den invaderande fienden. Denna fiende kan exempelvis vara ett virus, en parasit eller en bakterie. Det är egentligen en väldigt naturlig process då kroppen själv reagerar på det här viset när den blir attackerad av främmande eller skadliga ämnen. Som bekant är det ordet antigen som används för det främmande ämne som sprutas in i kroppen och som således framkallar den önskade reaktionen från immunförsvaret.

Det gamla Kina

Det påstås att man under 1000-talet behandlade sjuka genom en typ av vaccinering i Kina. Det hade nämligen uppmärksammats att folk som hade insjuknat av smittkoppor och lyckats överleva sedan inte kunde drabbas igen. Tack vare denna observation brukade man använda sig av en teknik som kallades för variolisation där barn medvetet smittades med smittkopporna. Denna tid var tuff, då barnen antingen dog eller blev immuna, men det ansågs som ett bättre tilltag än att faktiskt drabbas av smittkopporna. Denna metod sägs även ha använts i Europa innan vaccinets intåg.

Vaccinets upptäckt

Det var i England år 1796 som läkaren Edward Jenner äntligen lyckades få fram ett fungerande vaccin mot de beryktade smittkopporna. Vaccinet odlades fram och det var så effektivt att det nästan helt utrotade den besvärliga stammen av smittkoppor i Europa.

Detta framåtskridande föranleddes av att Jenner hade insett att mjölkerskor hade ovanligt vacker hy jämfört med den gropiga hy som sågs hos de som smittats av smittkoppor. Sägnen sade att de som drabbats av kokoppor aldrig kunde få smittkoppor och då infektion av kokoppor inte alls är lika allvarligt som smittkoppor blev Jenner nyfiken. Det visade sig att kokopporna mycket väl var nära besläktade med smittkopporna och att vaccinering med kokoppor kunde rädda folk från smittkoppsepidemier. Som kuriosa kan nämnas att vacca betyder ko på latin.

magnetism