Hur det fuskas med forskningen

Hur det fuskas med forskningen Posted on april 15, 2017

Boken Forskningsfusket är skriven av docent Ralf Sundberg. Det är en skrämmande historia som ger kalla kårar längs ryggraden. Bokens kärna och röda tråd är historien om hur politik, krig och pengaintressen har format de kostråd och läkemedel som Sverige, Europa och USA har idag. Det är hälsomyter som får ödesdigra konsekvenser varthän de drar fram och som är på export till övriga världen. Än mer skrämmande är det att så få ifrågasätter dem.

Fett, kolesterol och högt blodtryck

Författaren Ralf Sundberg är läkare och oberoende forskare som har vigt sitt liv åt vetenskapen, då han både har gjort svensk och internationell forskarkarriär. Han har vid mer än en gång stått öga mot öga med de parter som enligt honom själv har hittat på dessa myter och som orsakar världens population ett stort lidande. De tre myterna som Sundberg särskilt markerar är myten om att man blir fet av fett, myten om att kolesterol är farligt och myten om att högt blodtryck är en sjukdom.

Vetenskapens höga anseende

Det värsta i den här röran är förmodligen att det är i vetenskapens namn som allting har hänt. Vetenskap har sedan dess uppkomst haft ett mycket högt anseende och förtroende. Det har varit pålitliga parter såsom högskolor och universitet som har stått för det mesta av den vetenskapliga forskningen som fört samhället framåt. Tyvärr har forskning kommit att missbrukas allt mer där forskare köps av företag. I boken finns exempel på hur siffror har manipulerats och hur resultatet i forskningsstudier har ändrats för att passa utgångspunkten – något som går helt emot den vetenskapliga principen. Där finns även exempel på hur artiklar spökskrivs av företag och hur de sedan tillåts sätta framstående forskares namn på artiklarna medan forskaren själv får sina fickor välfyllda.

Forskningens motståndare

Dessa tillsynes onda parter är enorma företag som enbart är intresserade av att göra stora vinster, enligt Sundberg. Faktum är att deras historia går långt tillbaka i tiden då de har sina rötter i 1900-talets första hälft där världskrigen och oljeindustrin satte världen i rullning. Det fanns ingen måtta på vad man kunde göra av oljans restprodukter och det tillsammans med hur effektiv den amerikanska militären behövde bli med sina resurser när den sände sina kämpar till Europa gav upphov till de industrier som finns idag. Krydda detta med en stor dos amerikansk PR och Sundberg har lyckats få till en riktig skräckhistoria.

Sanningen

Sundbergs paroll är att kostråden som Sverige har idag är helt uppåt väggarna och han menar att de gör oss sjuka. Han menar dessutom att statstjänstemän, forskare och läkare blir betalda för att hålla igång detta spektakel. Kostråden ger allsköns besvär vilka brukar grupperas tillsammans som det metabola syndromet, där bland annat fetma och diabetes ingår. Genom att hålla igång denna skadliga charad kan läkemedelsindustrin tjäna enorma summor på halvsjuka människor som måste medicinera sig själva, dag ut och dag in, medan de blir allt sämre. Enligt Sundberg skulle många kunna bli hälsosamma om de bara tog sig ur detta ekorrhjul.

magnetism