Från idé till läkemedel

Från idé till läkemedel Posted on juli 12, 2017

Bakom varje litet vitt piller ligger en stor dos arbete av såväl forskare som politiker. Det är varken en billig eller lätt sak att ta fram ett nytt läkemedel men processen måste vara rigid för att försöka garantera patientens säkerhet. Ett system har utvecklats som består av flera steg.

Första steget

I processens första steg testas mängder av olika substanser. De undersöks grundligt i olika modeller för att sedan prövas på djur för att ytterligare testa ämnenas säkerhet. Djurtestet får dock först ske efter det att en etisk kommitté har godkänt de kommande försöken. Redan på det här stadiet diskvalificeras de allra flesta substanserna men om allt går vägen så beviljar den berörda myndigheten fortsatta studier.

Godkänt läkemedel

I fas I testas substansen på friska människor som frivilligt ställer upp och doserna är då mycket låga. I fas II testar man substansen på människor med den aktuella sjukdomen eller diagnosen men testerna är fortsatt små. Det är först i fas III som man utvidgar antalet deltagare för att kunna fastställa effekter, optimala doser och biverkningar. Efter detta kan dokumentationen från det omfattande arbetet skickas in till berörd myndighet och inom ett par år är läkemedlet godkänt för produktion.

magnetism