Missbruk och läkemedel

Missbruk och läkemedel Posted on oktober 8, 2020

Att drabbas av ett läkemedelsberoende är inte svårt om man lider av stora smärtor. Har man ett beroende finns det också risk att man börjar missbruka preparaten. Här berättar vi mer om förhållandet mellan missbruk och läkemedel.

Missbruk på arbetsplatser

Har man en misstanke om en kollegas drogmissbruk på jobbet bör man kontakta sin chef på en gång. Det är inte ovanligt att drogmissbruk förekommer inom sjukvårdens personal eftersom det är relativt lätt att få tag i olika preparat där. Det finns hjälp att få för den anställde, men då måste missbruket uppmärksammas.

Läkemedel som missbrukas

När det gäller läkemedel finns det flera preparat som kan missbrukas. Det som är vanligast att missbruka är smärtstillande och olika antidepressiva läkemedel. Läkare är i regel mer restriktiva med att skriva ut de här läkemedlen just på grund av att det är lätt att fastna i ett missbruk av dem. Missbruket kan sedan leda till större problem. Det är inte bara så att man behöver större mängder av medicinen för att få effekt.

Hjälp vid missbruk

Om man har problem med droger eller alkohol finns det hjälp att få. Samma sak gäller om man missbrukar läkemedel. Ibland kan det vara så att man behöver läggas in på avgiftning, andra gånger räcker det med att man går på olika behandlingar. Om man har ett läkemedelsmissbruk kan man behöva trappa ner på läkemedlet och det är inte ovanligt att man får byta yrke om man arbetar på en plats där det är lätt att komma åt de läkemedel man missbrukat. Arbetar man inom vården är det oftast inte möjligt att arbeta med patienter igen innan man är helt fri från missbruket.

magnetism