Sambandet mellan artros och andra sjukdomar

Sambandet mellan artros och andra sjukdomar Posted on december 12, 2020

Artros är en sjukdom i leder och framför allt ledbrosket. Sjukdomen innebär svårigheter och smärtor vid rörelser. Normalt är de fokuserade på knä och och höft, men artros kan uppstå i princip i alla leder. Forskning har visat att det finns vissa samband mellan artros och andra sjukdomar, men ett klart orsakssamband är inte fastställt.

Inget samband mellan artros och de flesta sjukdomar

Ett forskarteam vid Lunds universitet analyserade dödsorsaker under en tio års period mellan 2004 och 2014. De jämförde sedan om de döda hade fått en artrosdiagnos under 2003 eller tidigare, och om antalet personer med artrosdiagnos var procentuellt sett fler än personer döda utan diagnos.

Resultatet visade att det inte fanns något större samband mellan artros och andra vanliga sjukdomar i Sverige. Antalet personer med artrosdiagnos som hade dött mellan 2004 och 2014 var ungefär lika många procentuellt sett som personer utan artros. Det fanns dock ett tydligt samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och artros.

Hjärt- och kärlsjukdomar och artros

Antalet som avled av hjärt- och kärlsjukdomar var med andra ord större än personer avlidna utan artros. Skillnaden var inte jättestor – största skillnaden kunde ses i personer som lidit av artros i knäna under 9 till 11 år. Där var antalet med artros 16 % fler än personer utan.

Vad sambandet beror vet man ännu inte och det var inte heller forskningsprojektets syfte. Syftet var att primärt se om det fanns något samband mellan artros och andra sjukdomar, för att därefter eventuellt styra forskningen i en annan riktning utifrån resultatet.

Allmänt om artros

Både artros och hjärt- och kärlsjukdomar ligger i toppen av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Ungefär var fjärde svensk över 45 lider av artros i olika grader. Risken för att drabbas ökar med åldern och inget botemedel har tagits fram, även om försök gjorts med exempelvis ämnet glukosamin och direkt injicering av brosk eller broskliknande ämnen. Forskningsvärlden är överens om att bästa botemedlet mot artros är att röra på sig och ha ett aktivt fysiskt liv. Med hjälp av en fysioterapeut på plats eller online kan man få ett träningsschema som kan lindra symtomen.

magnetism