Går det att forska utan djurförsök?

Går det att forska utan djurförsök? Posted on augusti 23, 2017

För att ta fram ett nytt läkemedel krävs försök på djur. Det är inte lagligt att göra det på något annat sätt. Enligt Forska utan djur får man exempelvis inte testa mediciner direkt på människor då det anses vara alltför riskabelt. Detta säger en hel del om vad man utsätter djuren för.

Kritik mot djurförsök

Det lär inte ha gått någon förbi att kritiken mot djurförsök är stark men om man bortser från det etiska argumentet så finns det mer kritik att ge. Ett av de starkaste argumenten är att resultaten många gånger varierar kraftigt beroende på om det är en mus eller en människa som substansen testas på, och detta gäller även när genmodifierade möss används. Därmed kan djurförsöken tyckas vara helt onödiga. Varför använda sig av djurförsök om de ändå inte fyller någon funktion?

Teknikens tid

Många är de forskare som vill ta klivet från djurförsök och mot ett nytt sätt att forska. Detta är teknikens tid vilket innebär att alltfler studier kan göras i datorer. Det kan exempelvis gå mycket bra att reproducera en människocell i ett datorprogram och sedan försöka se hur det virtuella läkemedlet interagerar med den virtuella människocellen.

magnetism